Emir Can İğrek - Meydan

Bak bu prangalar bana küçük gelir bileği bağlayamaz
Kalbi kazan kara, daha kararmamış yüreği anlayamaz

Ben senin üvey oğlun gibi
Sana muhtacım İstanb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.