Lara Di Lara - Albatros

Tepedeydim seni gördüğümde
Kayaların üstünde
Uzaktan tanıdım sesini
Canlandırdı uykudaki bedenimi

Kanadımda hissettim
Göğsümdeydi nefesin
Kanadımda h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.