Ezgi Aktan - Sordum

Bak yine yeni bir gün doğuyor
Ceplerinde renk renk hayaller taşıyor
Ümit oluyor, gülümsetiyor
Kim bilir bırakıp giderken neler götürüyor
Ümit oluyor, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.