Canozan - Sıradan Hayat

Al beni, al uzak diyarlara gidelim
Elini çabuk tut hiç iyi değilim
Huzursuzum ne zamandır

Kop hadi, kop bütün alışkanlıklarından
Seni burda tutan ark...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.