Canozan - Sen Olmasan

Ansızın resminle karşılaşınca
Bitmeyen hayallerde huzur bulunca
Anladım ki bu şehrin yapayalnız
Tam ortasındayım

Sorularımı unutturan cevap sensin
Be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.