Quách Tuấn Du - Lan Và Điệp 2

Tôi viết vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu
Ước mộng đẹp tươi thuở đương thương mà sao chia lứa đôi
Từng đêm Lan khóc thầm trong cay đắng
Sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang
Hoa thơm mau tàn ai hay cho nàng cánh chim lìa đàn

Lan gói niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chùa
Sớm chuông chiều kinh mặc thời gian dần trôi trong tái tê
Nàng không sao xoá tình yêu xưa cũ
Dẫu cho con thuyền neo bến đường vui
Lan không mong chờ nhưng Lan bây giờ mấy ai nào ngờ

Những chiều phai nắng nàng thường hay ngồi bên gốc bồ đề
Đem bao tâm sự gửi vào hư vô vì Lan cố tìm quên
Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan
Hoa cùng với bướm ép chung một trang giấy chôn cùng một nấm mồ


Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng
Mối tình đầu tiên nàng đành chôn vùi theo đôi bướm hoa
Sầu cho thân gái tình duyên ngang trái
Tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than
Nhưng đem tin buồn như gieo hoang tàn đến cho đời nàng

Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan
Hoa cùng với bướm ép chung một trang giấy chôn cùng một nấm mồ

Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng
Mối tình đầu tiên nàng đành chôn vùi theo đôi bướm hoa
Sầu cho thân gái tình duyên ngang trái
Tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than
Nhưng đem tin buồn như gieo hoang tàn đến cho đời nàng

Sầu cho thân gái tình duyên ngang trái
Tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than
Như đem tin buồn như gieo hoang tàn đến cho đời nàng

Lyrics licensed by LyricFind