Birgir Hákon - Haltu Kjafti

Yeah, yeah, yeah
(?)
Tommy

Hey, afhverju helduru ekki kjafti?
Ha? Má ég þá ekki halda áfram eða?
Nei, haltu kjafti!!

I was tryna wish for we...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.