Lauri Haav - Meitä Tulee Sattuu

Meitä tulee sattuun, mut turha sitä pelätä
Kun välil sitä sattuu, jos en viereltäs saa herätä
Niin mä kuolen, tai siltä se must tuntuu
Et osa musta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.