SFB - Rutte

Rutte
Goeienavond
We moeten ons goed realiseren dat we helemaal aan het begin staan van een nieuwe fase
Mark Rutte
I-i-i just love Money
Shee

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.