Yxng Le - Oeh Jij

(Vanno)

Baby, oeh jij
Jij bent de enige voor mij
Ik ben voor altijd aan je zij
Ik zet die anderen opzij
Baby, oeh jij
Jij bent de enige voor m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.