Tuure Boelius - Hengitä

Hengitä syvään
Keskity hyvään
Sun ei tarvii huolias kantaa enää

Puhalla ne ulos
Päästä mut sisään
Lupaan ettei sun tarvi mitään kun mua

Heng...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.