Miss Platnum - MDCHN (Mädchen sind die besseren Jungs)

Ihr seid die Drama Queens
Selfie in Skinny Jeans
Ihr wundert Euch, dass ihr nur Kreuzchen bei Tinder kriegt
Mädchen sind die besseren Jungs yeah
Ihr s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.