O Daapun - Ujagori Raati

Ujagori raatir polote
Jonaki junor puhore
Mone bisarehi tumake

Akaaxore jil mil tora tei
Dekhu tumarei hahiti
Tumi ononto kahini

Dixohara mon
Bisari...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.