Guilherme Barbosa - CORDEIRO E LEÃO

De quem é esse amor que me rasga por inteiro?
De quem é esse amor que afasta todo temor?
De quem é esse amor que me escolheu primeiro?
De quem é esse ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.