Ed Sheeran - Be My Husband

Be my husband I'll be your wife
Be my husband I'll be your wife
Be my husband I'll be your wife
Love and honor you for all your life
Singin'

Oh daddy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.