Peret - Gitana Hechicera

Ahí está esa hechicera gitana
con su poder te llenará de ilusión
También cambiará tu vida
pues sus hechizos son buena suerta
salud, amor y fortuna
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.