Bläck Fööss - Mer losse d'r Dom en Kölle

Bam-pa-ra-pa
Bam-pa-ra-pa
Bam-pa-ra, bam-pa-ra-pa

Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin
Wat sull di dann woanders, dat hätt doch kei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.