Anuel AA - Ferrari

Brr
Uah

A 300 milla' en el Ferrari (Ferrari)
Los poli' no' pararon, esconde la Mary (la Mary)
Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled
Yo soy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.