Future - Ridin Strikers

Riding strikers
Hotbox shit, it's that hotbox shit (Pluto)
I'm gonna cut 'em (you got somethin' to bring)

Riding strikers good, yeah
Riding stri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.