El Alfa - Bésalo

Uh, abre la boca
Yo sé que tú tragas
Cuando te lo coma', muéstrale que tú lo ama'

Bésalo, bésalo, bésalo, bésalo
Bésalo, bésalo, bésalo, bésalo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.