Bad Bunny - Cómo Se Siente

Yeh yeh yeh yeh, ey

Nos matamo'
Dime tú dónde nos vemo'
Que el tiempo está pasando
Y tú estás perdiéndote

¿Cómo se siente, cómo se siente?
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.