Bad Bunny - Pa' Romperla

Hoy quiero que la noche salga
Pa' romperla, pa' romperla
Baby, pónteme de espalda
Pa' romperla, pa' romperla
Hoy quiero que la noche salga
Pa' ro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.