Bad Bunny - Canción Con Yandel

(Eh eh)
Ella es la que me encanta
Ella es la que me levanta cuando estoy jodío' (eh)
Nunca se va del lado mío

Pero ella me cela por to' (oh), m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.