Goldroger - Lavalampe Lazer

Ziggy Stardust, blick' ins Schwarze, fick' Sin City, ich will Farben
Das Blitzlichtgewitter bricht sich in Prismen in die Spektrale
Der Piff am glüh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.