Drake - Pain 1993

(Yo, Pi'erre, yo, Pi'erre)

Ayy, ayy
Niggas ain't gotta respect
Niggas just gotta accept
I put that top left
I love my crodie to death (Codeine)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.