Bad Bunny - Más De Una Cita

Hace mese' que se dejó, que se dejó (que se dejo)
Hasta de la rede' ella se alejó, ella se alejó (ella se alejó)
Y ahora volvió má' dura, eh, eh, eh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.