Axel Muñiz - Magia

En cada nota, en cada sueño
A cada instante tú
Robaste mi alma, volviste la calma mi vida
Eres tú

Llegaste así de la nada
Me hiciste ver donde ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.