Matisse - Ay, Ay

¡Bum!
Bomboclaat
Ily wonder
¿Qué voy a hacer con todo este dolor?
¡Bum!

Todo el día me la paso tratando de encontrarte (encontrarte)
Pero ya n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.