Moop Mama - Molotow

Da-ba-da-da-da-dam
Mh, ba-da-da-da-da-da-da
Ba-da-da-da-da-bam
Ba-da-da-da-da-da-ba

Ich bin ein Cop und sie 'ne Chaotin
Wir sind verschieden, d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.