Beenie man - Yagga Yo

So Solid
'longside Beenie Man
In a different type production

Hey yo.
Hey cut this.
This is Megaman speaking,
So Solid fabulous
Don't f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.