Tory Lanez - Who Needs Love

Who needs love? (Uh, yeah)
Yeah, who needs love? Ayy

When I got these diamond VVSs on my neckpiece
Big pointers all in my bezel, call it my besti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.