Simon Grossmann - Bolerito Sad

Y esta canción solo existe porque yo hoy estoy muy triste
Porque tú, te fuiste
Ya no tomo, ya ni fumo, ya ni bailo Reggaetón
Porque no estás ¿A dón...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.