Bad Bunny - Una Vez

Lo nuestro no te conviene, eh
Pero él ya no te entretiene, eh
Sé que te incito a pecar, lo tratas de controlar
Pero no se detiene, eh

Y déjame s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.