Bad Bunny - La Santa

Tú no eres una santa, ni yo soy un santo
Nos conocimos pecando
Ahora me estás buscando
Porque quieres más de mí (¡Bad!)
Y yo te lo doy (¡Bunny!)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.