Bad Bunny - La Difícil

Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas
Han sido un par de veces y si es por mí le doy toda la semana
Se hace la que no quiere, pero llama...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.