Bad Bunny - Si Veo a Tu Mamá

Yeh, yeh

Todavía yo te quiero
Pero sé que es un error
Porque ya tú no me quieres
Y sin ti me va mejor

Y si veo a tu mamá (ey)
Yo le pregunto...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.