Alex Sensation - Dame Un Chance

Si te quieres ir, vete
Pero llévame contigo, yo te cargo las maletas
Si quieres que me vaya, me voy
Me voy detrás de ti, aunque me digas que no

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.