Noriel - Prende

La noche está pa' un phillie, par de babys
Quiero una bandida de esas escondidas
Ya dieron las doce, el fulete en el Porsche
Llegué rompan filas (a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.