Tony Lenta - Mi Favorita

Yeh (mejor soltero que mal acompaña'o)
El Dominio nigga, uh, bebé

Yo voy a ser claro contigo
Y que tú lo seas conmigo
Ohh, soy claro como el agu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.