Lionel Ferro - Que Te Enamore

Se acostumbró a que le fallen
Y a siempre descubrir una mentira
Ya no quiere confiar en nadie
Por tener tantas promesas incumplidas

Y quiero ten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.