Israel & New Breed - Tu Presencia Es El Cielo

Quién como tu en la tierra oh Señor
Hermoso e inigualable es tu valor
Y nada en este mundo saciará
Jesús tu copa no se secará

Tu presencia es el...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.