Los Hitmen - Loco Por Verte

¡Lelo y Jazzy!

Tiene una cara como que está enojada
Encojonada porque la llevo ajorada
Preguntándole por texto que dónde está (Oh yeh eh eh)
Es ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.