Ozuna - Fantasía

Tú tienes un control de acceso
En tu corazón y yo no quiero hablarte de eso (oh, oh, oh, oh)
Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso
Solo sexo (solo se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.