Inti y Vicente - Quédate

Dicen que
La vida sólo es una vez
Que nadie sabe qué hay después
Pero después de verte no quiero a nadie

Ves
Me enamoré en un dos por tres ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.