Luis Giraldo - Arreglarlo bailando

Woh oh
Woh oh
Yeah yeah eh eh
Woh oh woh oh

Aunque le digas a la gente
Que soy pasado y no presente
Que ya tuviste suficiente
Que te has ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.