Tory Lanez - Jerry Sprunger

Do, you do
You do, you do
You do, you do
You do

She used to work at King of Diamonds on a Monday
Only hit the club on Saturday and Sunday
I us...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.