D.A.V - Constellation

Me demandez pas ce que j'aurais voulu faire dans ma vie
J'y pense pas, j'ai des comptes privés, je vends des comprimés dans ma ville
Je suis dans le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.