Favian Lovo - Los Puti

Favian Lovo
Tú puedes tener a quien quieras
Pero tu corazón anda a ciegas
Baby tu cuerpo me llama
Siempre me dejas con ganas

Baby, por ese cuer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.