Rich Music LTD - Me Pregunta

(The Avengers)
Me busca cuando se calienta, yah (Yah)
Aparezco cuando ella me tienta, ah (Ah-ah-ah)
Me tiene sucia la conciencia, yah (Yah-ah)
Com...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.