El Barrio - El Danzar de Las Mariposas

Quiero que sepas que mi timidez su sistema abandonó
Que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar
Que se me altera la respiración, el pul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.